سفارش تبلیغ
صبا

گول خورده یا فتنه گر!!

سه شنبه 92 خرداد 21 ساعت 9:47 صبح

((گول خورده)) به فردی که تحت تاثیر جریانی فکری ، اعتقادی نادرست قرار گرفته باشد و مسیر غلط را در اهداف و برنامه هایش انتخاب کند ، می گویند ؛؛؛ امّا ((فتنه گر)) به فردی می گویند که به وسط معرکه رفته و ضمن میدان داری افراد را تحریک برای رسیدن به هدفی خاص می کند .... این را برای آن نوشتم که اگر هنوز بعد از 4 سال برای افرادی مرز این دو مشخص نشده مسیر خود را معیّن کنند.قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]