سفارش تبلیغ
صبا

دیپلماسی همج الرعائی!

چهارشنبه 91 اسفند 30 ساعت 11:45 صبح

آقای اوباما رئیس جمهور فک کنم؟! آمریکا! فرمودند که سال نو مبارک ولی فشارها و تحریمها ادامه دارد ؛ با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند---------به قول قدیمیا دُم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو-------------قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]