سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از فرماندهی به تمام یگانها

چهارشنبه 93 فروردین 6 ساعت 9:59 صبح

 

a

«جوانهای مؤمن انقلابی»، «فرزندان انقلابی‌ام»، «افسران جوان جنگ نرم»، «تقویت جناح فرهنگی مؤمن»، «فعالیتهای فرهنگی خودجوش» و ... اینها کلیدواژه های مهم بیانات اخیر مقام معظم رهبری است که از تبیین مدل جدید و پیشرفته تاکتیک سازماندهی نیروها و هدایت عملیاتها در عرصه جهاد فرهنگی حکایت می کند.

تشبیه عرصه «نبرد فرهنگی» به «نبرد نظامی» و استفاده از تعابیری نظیر جنگ نرم و جهاد فرهنگی، گاه باعث شده بعضی خیال کنند تطابق و شبیه سازی کاملی در اصول فرماندهی و هدایت عملیاتهای نظامی و فرهنگی وجود دارد! مثلاً در عرف نبردهای کلاسیک نظامی، سازماندهی نیروها و هدایت عملیاتها در قالب سلسله مراتبی نظیر ستاد فرماندهی کل قوا، قرارگاه، سپاه، لشکر، تیپ، گردان، گروهان و دسته صورت می گیرد و اوامر فرماندهی از کانال این رده ها به نیروهای حاضر در میدان نبرد می رسد. اما آیا عرصه عملیات فرهنگی نیز تابع چنین سلسله مراتبی است؟

این شبیه سازی و عدم درک صحیح اقتضائات خاص نبرد فرهنگی و بی توجهی به تفاوتهای موجود میان دو عرصه عملیات نظامی و فرهنگی، در گذشته گاهی سبب سردرگمی و احیاناً سرخوردگی بخشی از نیروهای مشتاق حضور در میدان جنگ نرم شده است. چون آن جوان مؤمن انقلابی که در قلب پایتخت یا فلان نقطه دورافتاده کشور می خواهد دین خود را در این نبرد فرهنگی ادا کند، در پیش چشم خویش تصویر روشن و شفافی از نحوه جذب و سازماندهی و آموزش نیرو، شناسایی و اطلاعات عملیات، طراحی و فرماندهی عملیات مشاهده نمی کند.قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]