سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تاوان ناشکری به گفتمان انقلاب ...

شنبه 92 خرداد 25 ساعت 9:18 عصر


به مالک بگوئید برگردد...

به حضرت ولیعصر بگوئید نیاید!

عصر،عصر شما نیست ، مردم تحمل سختی ندارند ، و از عاشورا فقط سینه زنی بلدند...

امان نامه ای که عباس نگرفت ، مردم ما گرفتند...قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]