سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به دنبال بل بشو...

پنج شنبه 91 بهمن 12 ساعت 8:33 عصر

انصار ولایت شهرضا 

برای رای دادن - آری و خیر - به جمهوری اسلامی هم در اول انقلاب عده ای از همفکران و هم مسلکان تان به دنبال بل بشو بودند اما کاری از پیش نبردند - حال در آستانه ی سی و اندی سال است که از انقلاب می گذرد ، بروید و با خدای خویش خلوت کنید ، و صادقانه به مردم بگوئید که هدف اصلی تان چه بود که به دنبال امام راه افتادید ، و شکنجه ها و رنج ها کشیدید ، و چه سخنرانی ها که کردید ، نشود که دور از جان و بلا تشبیه ، مصداق گاوچند من شیری بشوید ، که خود ته مانده ی شیرتان را هم به فنا بدهید و به آسیب غرب آبریزی کنید ؛به راستی چه سودی از بیان برخی از صحبتها می برید که هم صدا با شما هم - جنبش سبز - رادیوهای بیگانه - مسئولین غربی و لاوی های صهیونیستی - موافقت و رای آری به این نظریه می دهند ؛ >>>>>انتخابات آزاد<<<< اگر انتخابات آزاد نبودپس شما چگونه رای آوردید ؛ بماند....قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]