سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انقلابی منفی ..

شنبه 92 اسفند 24 ساعت 4:50 عصر

 

6

شاید من و شما هم از همین دسته باشیم …

 

انقلابىِ منفى، خودش را از کار کنار مى‌گیرد؛ اما اگر یک وقت کارى هم به دستش افتاد، مثل آدمهایى که هیچ کارى در دستشان نیست، حالت منفى‌بافى و شکل اپوزیسیون به خودش مى‌گیرد؛ کأنّه در هیچ کارى مسؤولیت ندارد!

انقلابىِ مثبت حتّى اگر هیچکاره هم باشد، خودش را مسئولترین افراد مى‌داند و وارد میدان مى‌شود.

 

بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى امیرکبیر 1379قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]