سفارش تبلیغ
آموزش رایگان سئو، سئو روز
آموزش رایگان سئو، سئو روز

بازی بچه گانه

پنج شنبه 91 مهر 20 ساعت 9:1 عصر

انصار ولایت

60 روز به 21 دسامبر 2012 باقی مانده، تاریخی که مدت‌ها است جنجال‌های زیادی به همراه داشته؛دشمن می خواهد اراده ی ملتها را تا رسیدن به نقطه ی هدف سست کند و آنها را از حرکت باز دارد؛تا به اهداف پلید خود که رسیدن به قله های بالای علمی و فناوری و برتری از ملتهای دیگر برسد؛ اما این جز خواب و خیالی خام و توهمی بیش نیست؛تازه این طرح پایان دنیا جزئی از برنامه های یهود و صهیونیسم پلید است؛اما غافل از اینکه فارسیان مصداق به حق لو کان العلم بالثریا.... هستند؛ و رجال صدقو ماعاهدو الله.... ؛و فریب این نیرنگها را نخواهند خورد ...این ها بازی بچه گانه ای بیش نیست و این اعمال ؛کند ذهنی و بی فکری و عقب ماندگی دنیای استکبار را می رساند.قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

آخرین مسیر

دوشنبه 91 شهریور 20 ساعت 1:0 عصر

انصار ولایت شهرضا

به کجا بردند تو را ای درّ گرانبها قرار نبود برباره آخرین مسیرت باشد ، حیف که رفته بودی و ما تازه آمدیم آن هم بعد از چند سال ؛ ولی تا زمانی که خون در رگهای ما جریان دارد از اهداف و آرمانهایت پیروی می کنیم ؛ روح تو شاهد بود که کربلا و نجف را از چنگال منافقین در آوردیم و این حکایت ادامه دارد...قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]