سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نور ایمان...

شنبه 92 شهریور 9 ساعت 4:45 عصر

 

بگذار آمریکا با مانورهای «ستاره دریایی» و «جنگ ستاره‌ها» خوش باشد؛
دریا، دل مطمئن این بچه‌هاست و ستاره‌ها، نور از ایمان این بچه مسجدی‌ها می‌گیرند.

{شهید سید مرتضی آوینی}قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

بهشت گمشده

چهارشنبه 92 اردیبهشت 18 ساعت 10:53 صبح

اذان‌، موسیقی بهشت گمشده وجود است که اگر در خود ژرف شوی، آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن هر دم تجدید می شود باز خواهی یافت. حلقوم ِ ماذنه های مساجد بوسنی و  هرزگوین را بریده اند تا دیگر آوای اذان را زمزمه نکنند، آوایی که با فروپاشی جهان ایدئولوژی های سیاسی، یک بار دیگر بلندی گرفت و از فاصله هزاران فرسنگ، مسلمانان سراسر کره زمین را به یکدیگر پیوست. ایمان ژرف ترین پیوندهاست و فراتر از حسب و نسب و خون و نژاد می نشیند. ایمان بهشت گمشده وجود است که انسان، با گذر از تعلقات، آن را در خود باز خواهد یافت گنجینه ای است آسمانی، زاد راه سفر زمینی انسان.سیّد شهیدان اهل قلم مرتضی آوینیقلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

زود قضاوت نکن!

سه شنبه 91 دی 26 ساعت 7:9 عصر

انصار ولایت شهرضا

آیات-روایات-و حکایات زیادی در رابطه با قضاوت زود هنگام شنیده ایم اما؛انگار فقط برای وقت گذرانی و سرگرمی-یا نهایتا بیان برای دیگران شنیده ایم-ولی عمل به آن را فراموش کرده ایم-و هر وقت که با اتفاقی در محیط اطراف و زندگی روزمره یمان مواجه می شویم سریع و نسنجیده و بدون آگاهی در رابطه با آن نظریه پردازی می کنیم و آبروی اجتماعی افراد را از بین می بریم غافل از آنکه آیات و روایات متعدد در این باب ذکر شده است.خدا دوست نمی‏دارد که کسی با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد که خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا است (سوره نساء 148) .قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]