سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جاذبه...

سه شنبه 91 خرداد 23 ساعت 4:33 عصر

جاذبه خاک، تن را به پایین می کشد و جاذبه آسمان، روح را به بالا و انسان در حیرت میان این دو جاذبه، راه خود را به سوی حق باز می شناسد. سیدشهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی • اصل کلام: شهید آوینی
 • قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

  امام خمینی

  پنج شنبه 90 بهمن 20 ساعت 7:4 عصر

  وجود امام خمینی و برکات آن را تنها کسانی می توانند حقیقتا درک کنند که  در جست و جوی تاریخ تحول باطنی انسان بر کره زمین – که خاستگاه تحولات ظاهری اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حیات او نیز هست – به تاریخ انبیا رجوع می کنند . هم آنانند که در صف امام خمینی می گویند که او بت شکنی دیگر از تبار ابراهیم بود. . و یا برای وصل می شود.

  شهید آوینی؛aviny.com • اصل کلام: شهید آوینی
 • قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

  امام خمینی

  پنج شنبه 90 بهمن 20 ساعت 7:3 عصر

   امام خمینی پیامبر تازه ای نبود، اما از یادآوران بود ، از مخاطبان ،انما انت مذکر ، که عهد فطری مردمان با خداوند را به آنان یاداوری کرد وبعد از چند قرن که از هبوط بشر در مصداق جمعی کلی می گذشت ،چونان اسلاف خویش _از ابراهیم و اسماعیل تا محمد (ص)_دوره ای از جاهلیت را شکست و عصر دیگری را آغاز کرد.

  شهید آوینی؛aviny.com • اصل کلام: شهید آوینی
 • قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

  امام خمینی

  پنج شنبه 90 بهمن 20 ساعت 7:1 عصر

  . امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود ؛ از قبیله انبیا و اصحا ب انان بود و مصداقی از مصادیق معدود ( نبا عظیم ).... که هر هزار سال یکی میرسد ، و مراد از این (هزار) عدد هزار نیست ؛ مراد آن است که او خیل یاد آوران است و مورد خطاب «انما انت مذکر» .

  شهید آوینی؛aviny.com
 • اصل کلام: شهید آوینی
 • قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


  سنگر پشتیبانی

  اگه جنگ بشه میری؟!
  \کوک کن ساعت خویش\
  انقلاب به حاشیه رفته !
  ضرورت یک انقلاب رسانه ای
  به یاد مجنون ..
  [عناوین آرشیوشده]