سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به یاد مجنون ..

سه شنبه 93 تیر 31 ساعت 4:41 عصر


5

به یاد برادران مظلومم ؛ به یاد کودکانی که علی اصغر وار در ورطه ی شهادت قرار گرفته اند ؛ به یاد گلوله هایی که در سینه های سپر شده می رود ؛ به یاد صداهایی که شنیده نمی شود ؛ به یاد ادعاهایی که با قلم و شعار است ؛ به یاد آنان که پیشمرگان عده ای جاهل از مرگ بی خبر شده اند ؛ و به یاد آنان که در راه احقاق حق از هیچ سختی دریغ نمی کنند ؛ و به یاد ..قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]