سفارش تبلیغ
صبا ویژن

می شود ؛ نمی خواهیم!

دوشنبه 91 تیر 26 ساعت 11:37 صبح

می شود ؛ نمی خواهیم

او که می گفت /می شود ؛ می توانیم/ آیا کنترل گرانی از طرح هدفمندی یارانه ها / سهمیه بندی سوخت / مسکن مهر و ... دشوار تر است / به خواب رفته - خواب زده شده معلوم نیست یا دستهائی در کار است....!قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]

دغدغه اقتصادی رهبری
مسأله معیشت قطعاً در اولویّت اوّل است. معیشت که نبود، دین هم نیست؛ اخلاق هم نیست؛ حفظ عصمت و عفت هم نیست؛ امید هم نیست.


قلم نگار : محمد | بیسیمچی [ قلم]


سنگر پشتیبانی

اگه جنگ بشه میری؟!
\کوک کن ساعت خویش\
انقلاب به حاشیه رفته !
ضرورت یک انقلاب رسانه ای
به یاد مجنون ..
[عناوین آرشیوشده]